Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu

Dau gia VTK

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 630.748 cổ phần

Hình thức đấu giá: Đấu giá

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 27.500 đồng/cổ phần

Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 10 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 10 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 90.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 10 phiếu

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 90.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất: 40.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất: 1.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất: 27.500 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất: 27.500 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất: 27.500 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất: 27.500 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân: 27.500 đồng/cổ phần

Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá: 26,000 đồng/cổ phầnTổng số NĐT trúng giá: 10 NĐT

+ Tổ chức: 0 NĐT

+ Cá nhân: 10 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được: 90.000 cổ phần

+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được: 2.475.000.000 đồng

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/12/2020 đến ngày 17/12/2020

Từ ngày 11/12/2020 đến ngày 16/12/2020

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:

Ngày đấu giá: 10/12/2020

Download Template Joomla 3.0 free theme.

HEAD OFFICE

No 19 Tho Thap Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi.

  • Telephone: 04.62660165 – 04.62660167
  • Fax: 04.62660249
  • Business Assistant: 0986.494.686

MIDDLE REPRESENTATIVE OFFICE

A2-9 Thang Long, Hoa Tho Dong Ward, Cam Le District, Da Nang City.

  • Telephone: 0511.62 67 685
  • Fax: 0511.62 67 665

SOUTH REPRESENTATIVE OFFICE

Block H42, Resettlement area 10ha, Tan Thoi Nhat Ward, 12 District, Ho Chi Minh City.

  • Telephone: 08.62.938.408
  • Fax: 08.62.938.404