Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Thông báo thay đổi nhân sự

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel trân trọng thông báo thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát

File đính kèm:
Download this file (Thong bao thay doi nhan su nam 2022.pdf)Thong bao thay doi nhan su

Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2020

ck46Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2020

Read more...

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

dhcd2016Công ty Cp Tư vấn Thiết kế Viettel công bố tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Read more...

Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Read more...

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 MG 0183 Vào hồi 14h ngày 27/04/2020 tại Hội trường tầng 17 - Tòa nhà Viettel. Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel.

Read more...

Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

DSC03167Thông báo và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Read more...

Nghị quyết hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT

nhan suktt

Ngày 05/09/2019 Đồng chí Đỗ Minh Phương được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Viettel

Read more...

Thông báo và tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

ck45 Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Read more...

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

dai hoi 2019 Vào hồi 14h ngày 19/04/2019 tại Hội trường tầng 17 - Tòa nhà Viettel. Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel

Read more...

Thông báo và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

ck45 Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Read more...

Download Template Joomla 3.0 free theme.

HEAD OFFICE

No 19 Tho Thap Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi.

  • Telephone: 04.62660165 – 04.62660167
  • Fax: 04.62660249
  • Business Assistant: 0986.494.686

MIDDLE REPRESENTATIVE OFFICE

A2-9 Thang Long, Hoa Tho Dong Ward, Cam Le District, Da Nang City.

  • Telephone: 0511.62 67 685
  • Fax: 0511.62 67 665

SOUTH REPRESENTATIVE OFFICE

Block H42, Resettlement area 10ha, Tan Thoi Nhat Ward, 12 District, Ho Chi Minh City.

  • Telephone: 08.62.938.408
  • Fax: 08.62.938.404