Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Điều lệ và các quy chế Công ty tháng 04 năm 2022

Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT

Điều lệ và các quy chế Công ty tháng 04 năm 2022

Điều lệ Công ty, Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT

Điều lệ Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel 2018

DSC03173Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel năm 2018

Read more...

Điều lệ Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel 2017

DSC03173Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel năm 2017

Read more...

Điều lệ Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel 2016

DSC03173Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel sửa đổi lần 2 năm 2016

Read more...

Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel

dhĐiều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel sửa đổi lần 2 năm 2016

Read more...

Viettel Standards

Slide7-150x150Chuẩn mực Người Viettel: Có khát vọng xây dựng Viettel thành một Tập đoàn hùng mạnh. 

Trung thực, đoàn kết, biết ơn người đi trước. 

Luôn đặt lợi ích tập thể lên trước. Tư duy đột phá và dám làm việc khó. 

Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chấp nhận gian khổ. 

Tự lực, tự cường.Tỷ mỉ, triệt để.

Read more...

Download Template Joomla 3.0 free theme.

HEAD OFFICE

No 19 Tho Thap Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi.

  • Telephone: 04.62660165 – 04.62660167
  • Fax: 04.62660249
  • Business Assistant: 0986.494.686

MIDDLE REPRESENTATIVE OFFICE

A2-9 Thang Long, Hoa Tho Dong Ward, Cam Le District, Da Nang City.

  • Telephone: 0511.62 67 685
  • Fax: 0511.62 67 665

SOUTH REPRESENTATIVE OFFICE

Block H42, Resettlement area 10ha, Tan Thoi Nhat Ward, 12 District, Ho Chi Minh City.

  • Telephone: 08.62.938.408
  • Fax: 08.62.938.404