Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Thong bao ve giao dich dang ky bo sung

Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ Viettel trân trọng thông báo về giao dịch đăng ký bổ sung theo file đính kèm

CBTT bổ nhiệm PGĐ Nguyễn Văn Hiển

Công ty Cổ phần Tư vấn và Dịch vụ Viettel trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Hiển là Phó Giám đốc Công ty

Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel trân trọng thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%

Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel trân trọng thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%

Thông báo về kết quả giao dịch với các bên liên quan năm 2021

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel trân trọng thông báo về các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan năm 2021

More Articles...

Download Template Joomla 3.0 free theme.

HEAD OFFICE

No 19 Tho Thap Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi.

  • Telephone: 04.62660165 – 04.62660167
  • Fax: 04.62660249
  • Business Assistant: 0986.494.686

MIDDLE REPRESENTATIVE OFFICE

A2-9 Thang Long, Hoa Tho Dong Ward, Cam Le District, Da Nang City.

  • Telephone: 0511.62 67 685
  • Fax: 0511.62 67 665

SOUTH REPRESENTATIVE OFFICE

Block H42, Resettlement area 10ha, Tan Thoi Nhat Ward, 12 District, Ho Chi Minh City.

  • Telephone: 08.62.938.408
  • Fax: 08.62.938.404