Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2021

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: dự kiến từ ngày 26/04/2021 đến ngày 29/04/2021

- Địa điểm tổ chức: Tầng 3, tháp Tây, tòa nhà Hancorp, số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Nội dung đại hội: các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

HEAD OFFICE

No 19 Tho Thap Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi.

  • Telephone: 04.62660165 – 04.62660167
  • Fax: 04.62660249
  • Business Assistant: 0986.494.686

MIDDLE REPRESENTATIVE OFFICE

A2-9 Thang Long, Hoa Tho Dong Ward, Cam Le District, Da Nang City.

  • Telephone: 0511.62 67 685
  • Fax: 0511.62 67 665

SOUTH REPRESENTATIVE OFFICE

Block H42, Resettlement area 10ha, Tan Thoi Nhat Ward, 12 District, Ho Chi Minh City.

  • Telephone: 08.62.938.408
  • Fax: 08.62.938.404