Thông báo và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thời gian: 14h ngày 19/04/2019

Địa điểm: Hội trường tầng 17 - Tòa nhà Viettel. Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

Kính mời quý cổ đông xem chi tiết trong file đính kèm!

 

 

File đính kèm:
Download this file (1 SYLL TV BKS Uong Thu Huong.pdf)SYLL- TV BKS - Bà Uông Thu Hương
Download this file (1 SYLL TV HDQT Hoang Son.pdf)SYLL- TV HĐQT- Ông Hoàng Sơn
Download this file (1 SYLL TV HDQt Vu Tien Duy.pdf)SYLL- TV HĐQT- Ông Vũ Tiến Duy
Download this file (Bao cao BKS DH2019.pdf)Báo cáo ban kiểm soát
Download this file (Bao cao cua BDh DH2019.pdf)Báo cáo ban điều hành
Download this file (Chuong trinh DHDCD 2019.pdf)Chuong trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Download this file (Mau dang ky vao giay uy quyen.pdf)Mẫu đăng ký ủy quyền
Download this file (Quy che bau cu DH 2019.pdf)quy chế bầu thành viên
Download this file (Quy che lam viec DH 2019.pdf)Quy chế làm việc
Download this file (The le bieu quyet DH 2019.pdf)Thể lệ biểu quyết tại Đại hội 2019
Download this file (Thong bao bau thay the thanh vien HDQT va BKS.pdf)Thông báo bầu thay thế thành viên HĐQT
Download this file (Thong bao hop Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2019_Sign.pdf)thông báo hội đồng cổ đồng thường niên năm 2019
Download this file (Ttr BCTC DH 2019.pdf)Báo cáo tài chính 2018
Download this file (Ttr chap thuan HD giao dich voi TD CNVT QD.pdf)Tờ trình chấp thuận hợp đồng giao dịch
Download this file (Ttr Dau tu tru so cty DH 2019.pdf)Tờ trình đầu tư trụ sở công ty
Download this file (Ttr de cu Tv HDQT BKS dh2019.pdf)Đề cử ban quản trị
Download this file (Ttr lua chon don vi KT 2019.pdf)lựa chọn đơn vị kiểm toán
Download this file (Ttr PPLN 2018 DH 2019.pdf)Phương án phân phối lợi nhuận
Download this file (TTr Thu lao HDQT BKS DH2019.pdf)Thù lao HDQT

Tin mới

Các tin khác