Thông báo và tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

 

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Thời gian lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến:  ngày 26/08/2019 đến 05/09/2019

Địa điểm: Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

Kính mời quý cổ đông xem chi tiết trong file đính kèm!

 

 

File đính kèm:
Download this file (CBTT tu nhiem.pdf)Công bố thông tin từ nhiệm
Download this file (DON DE CU.pdf)Đơn đề cử
Download this file (DON UNG CU.pdf)Đơn ứng cử
Download this file (Phieu lay y kien co dong bang van ban.pdf)Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản
Download this file (QUY CHE BAU CU.pdf)Quy chế bầu cử
Download this file (SO YEU LY LICH.pdf)Sơ yếu lí lịch
Download this file (TB VE VIEC BAU THAY THE TV HDQT NHIEM KY 2015-2020.pdf)Thông báo về việc thay thế thành viên HĐQT
Download this file (THE LE BIEU QUYET.pdf)Thể lệ biểu quyết

Tin mới

Các tin khác