Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2020

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel công bố thông tin - Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2020.

Chi tiết mời xem file đính kèm.

Trần trọng!

File đính kèm:
Download this file (NQ va BB kiem phieu DHDCD lay y kien bang VB 2020.pdf)Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hình thức

Tin mới

Các tin khác