Điều lệ và các quy chế Công ty năm 2021

Điều lệ và các Quy chế Công ty năm 2021
File đính kèm:
Download this file (Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.pdf)Quy che noi bo ve quan tri Cong ty
Download this file (Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.pdf)Quy che to chuc va hoat dong cua Ban Kiem soat
Download this file (Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.pdf)Quy che to chuc va hoat dong của Hoi dong quan tri
Download this file (Điều lệ Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel.pdf)Dieu le Cong ty

Tin mới

Các tin khác