Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng thay thế cột anten AM

 

 

 
SỐ HỢP ĐỒNG 02/HĐ
NGÀY HỢP ĐỒNG 1/3/2008
NỘI DUNG HỢP ĐỒNG Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng thay thế cột anten AM
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 44.393.000
CHỦ ĐẦU TƯ Đài tiếng nói nhân dân TPHCM

Tin mới

Các tin khác