Tư vấn khảo sát thiết kế Hạ tầng thông tin Đô thị

 

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL

logo-viettel

 

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU MÀ CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN 

VỀ TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ HẠ TẦNG THÔNG TIN ĐÔ THỊ

 

1. Thiết kế hạ tầng viễn thông, thông tin liên lạc tại một số khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp như: 

2. Tư vấn thiết kế hệ thống điện nhẹ các tòa nhà, trung tâm viễn thông của Viettel và tại một số khu công nghiệp

 

Tin mới

Các tin khác