Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thông báo và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 14h00 ngày 27/04/2020 (thời gian Công ty đón tiếp cổ đông bắt đầu từ 13h30).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 17 - Tòa nhà Viettel, Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 31/03/2020. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, việc ủy quyền phải lập thành văn bản theo mẫu gửi kèm Thông báo này.

4. Nội dung: Chi tiết trong chương trình Đại hội gửi kèm

5. Tài liệu Đại hội: Xem file đính kèm.

6. Xác nhận tham dự: Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự bằng cách gửi Đăng ký tham dự Đại hội (hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội) cùng các tài liệu đề cử, ứng cử nhân sự vào HĐQT/BKS (nếu có) về Công ty.

- Địa chỉ: Phòng Tài chính - Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel - Tầng 6, Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Điện thoại: 024.62660165/0976664206 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Thời gian: Đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận trước 17h00 ngày 26/04/2020. Xác nhận tham dự có thể gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc gửi Email tới địa chỉ nêu trên.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

File đính kèm:
Download this file (1 SYLL - A Duy.pdf)Sơ Yếu lý lịch - Ứng viên HĐQT- Ông Vũ Tiến Duy
Download this file (1 SYLL Ngo Van Chinh.PDF)Sơ Yếu lý lịch - Ứng viên BKS- Ông Ngô Văn Chinh
Download this file (1 SYLL Nguyen Dich Tuan Anh.PDF)Sơ Yếu lý lịch - Ứng viên HĐQT- Ông Nguyễn Địch Tuấn Anh
Download this file (1 SYLL Nguyen Duc Cuong.PDF)Sơ Yếu lý lịch - Ứng viên BKS- Ông Nguyễn Đức Cường
Download this file (1 SYLL Truong Thi Thu Ha.PDF)Sơ Yếu lý lịch - Ứng viên HĐQT- bà Trương Thị Thu Hà
Download this file (1 SYLL TruongPT.pdf)Sơ Yếu lý lịch - Ứng viên BKS- Ông Phan Thế Trường
Download this file (1 SYLL_anh Phuong.pdf)Sơ Yếu lý lịch - Ứng viên HĐQT- Ông Đỗ Minh Phương
Download this file (BB hop nhom CD.doc)MẪU Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử TV HĐQT, BKS
Download this file (Dang ky du DH.doc)Mẫu Đăng ký dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Download this file (Don de cu TV HDQT BKS.doc)MẪU Đơn đề cử thành viên HĐQT.BKS
Download this file (Don ung cu TV HDQT BKS.doc)Đơn ứng cử thành viên HĐQT.BKS
Download this file (Du thao Bao cao hoat dong nam 2019 cua BDH.pdf)Dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2019 của BĐH
Download this file (Dự thảo Bao cao hoat dong nam 2019 cua HĐQT.pdf)Dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT
Download this file (Du thao BC hoat dong nam 2019 cua BKS.pdf)Dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2019 của BKS
Download this file (Du thao Phieu bau cu BKS.pdf)Dự thảo Phiếu bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát
Download this file (Du thao Phieu bau cu HĐQT.pdf)Dự thảo Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị
Download this file (Du thao Phieu bieu quyet.pdf)Dự thảo Phiếu biểu quyết
Download this file (Du thao Quy che bau cu TV HĐQT.BKS.pdf)Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS
Download this file (Du thao Quy che lam viec cua DHDCD.pdf)Dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ
Download this file (Du thao Quy che lam viec cua ĐHĐCĐ.pdf)Dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ
Download this file (Du thao The bieu quyet.pdf)Dự thảo Thẻ Biểu quyết
Download this file (Du thao TTr bau bo sung thanh vien HDQT va BKS (nhiem ky).pdf)Dự thảo tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát
Download this file (Du thao TTr lua chon don vi kiem toan.pdf)Dự thảo tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
Download this file (Du thao TTr thong qua BCTC.pdf)Dự thảo tờ trình thông qua BCTC
Download this file (Du thao TTr thong qua thu lao HDQT va BKS.pdf)Dự thảo tờ trình thông qua thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát
Download this file (Giay dang ky-Uy quyen.pdf)Giấy đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Download this file (Giay UQ CN.doc)Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (Cá nhân)
Download this file (Giay UQ TC.doc)Mẫu Giấy ủy quyền tham Đại hội (Tổ chức)
Download this file (mau SYLL.doc)MẪU Sơ yếu lý lịch
Download this file (Thong bao bau HDQT BKS-don ung de cu.pdf)Thông báo bầu thành viên HĐQt, BKS nhiệm kỳ III, mẫu đơn ứng cử, đề cử
Download this file (Thong bao de cu TV HDQT BKS cua Nhom CD.doc)MẪU Thông báo đề cử TV HĐQT, BKS của nhóm cổ đông
Download this file (VTK_chuong trinh DHDCD TN 2020.pdf)Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Download this file (VTK_giay moi DHDCD TN 2020.pdf)Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Download this file (VTK_Thong bao DHDCD TN 2020.pdf)Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Trụ sở giao dịch

Văn phòng: Tầng 3 - Tháp Tây tòa nhà Hancorp - Số 72 Trần Đăng Ninh  - P. Dịch Vọng - Q.Cầu Giấy - Tp. Hà Nội.

  • Điện thoại: 024.62660165 – 024.62660167
  • Fax: 04.62660249
  • Phụ trách kinh doanh: 0986.494.686

Đại diện miền Trung

Văn phòng: Lô A2-9 Thăng Long, P. Hoà Thọ Đông, Q. Cẩm lệ, TP Đà Nẵng.

  • Điện thoại: 0511.62 67 685
  • Fax: 0511.62 67 665

Đại diện phía Nam

Văn phòng: Lô H42 Khu Tái Định Cư 10ha, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

  • Điện thoại: 08.62.938.408
  • Fax: 08.62.938.404