Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Giám sát cho tuyến cáp quang chôn liên tỉnh kết nối Tổng trạm Gia Lai - Bình Định

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Gói thầu số: 131205-TV/CĐT/VTNet/2011 " Giám sát cho tuyến cáp quang chôn liên tỉnh kết nối Tổng trạm Gia Lai - Bình Định".

 
SỐ HỢP ĐỒNG 301201-ĐT/VTNet-TVVT/TVGS/2011
NGÀY HỢP ĐỒNG 30/12/2011
NỘI DUNG HỢP ĐỒNG Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Gói thầu số: 131205-TV/CĐT/VTNet/2011 " Giám sát cho tuyến cáp quang chôn liên tỉnh kết nối Tổng trạmG ia Lai - Bình Định".
GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 732.591.000
CHỦ ĐẦU TƯ Công ty Mạng lưới Viettel.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

HEAD OFFICE

No 19 Tho Thap Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi.

  • Telephone: 04.62660165 – 04.62660167
  • Fax: 04.62660249
  • Business Assistant: 0986.494.686

MIDDLE REPRESENTATIVE OFFICE

A2-9 Thang Long, Hoa Tho Dong Ward, Cam Le District, Da Nang City.

  • Telephone: 0511.62 67 685
  • Fax: 0511.62 67 665

SOUTH REPRESENTATIVE OFFICE

Block H42, Resettlement area 10ha, Tan Thoi Nhat Ward, 12 District, Ho Chi Minh City.

  • Telephone: 08.62.938.408
  • Fax: 08.62.938.404