Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Vào hồi 14 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường tầng 6, Số 19 phố Thọ Tháp, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội, Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

 MG 5554

 

 MG 5405

 

 MG 5477

 

 MG 5514

 

Đại hội đã diễn ra trong không khí tập trung nghiêm túc. Đại hội thông qua các báo cáo: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát. Thông qua các tờ trình về: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, sửa đổi điều lệ công ty, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016, mức thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

HEAD OFFICE

No 19 Tho Thap Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi.

  • Telephone: 04.62660165 – 04.62660167
  • Fax: 04.62660249
  • Business Assistant: 0986.494.686

MIDDLE REPRESENTATIVE OFFICE

A2-9 Thang Long, Hoa Tho Dong Ward, Cam Le District, Da Nang City.

  • Telephone: 0511.62 67 685
  • Fax: 0511.62 67 665

SOUTH REPRESENTATIVE OFFICE

Block H42, Resettlement area 10ha, Tan Thoi Nhat Ward, 12 District, Ho Chi Minh City.

  • Telephone: 08.62.938.408
  • Fax: 08.62.938.404