Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 

dhcd2017

Vào hồi 14h ngày 24/04/2017 tại số 21 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel.

Đại hội đã thông qua các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo của Ban Điều hành;

- Báo cáo củaBan Kiểm soát;

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016

- Tăng Vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn Vốn chủ sở hữu;

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Chi tiết cụ thể trong file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!

Download Template Joomla 3.0 free theme.

HEAD OFFICE

No 19 Tho Thap Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi.

  • Telephone: 04.62660165 – 04.62660167
  • Fax: 04.62660249
  • Business Assistant: 0986.494.686

MIDDLE REPRESENTATIVE OFFICE

A2-9 Thang Long, Hoa Tho Dong Ward, Cam Le District, Da Nang City.

  • Telephone: 0511.62 67 685
  • Fax: 0511.62 67 665

SOUTH REPRESENTATIVE OFFICE

Block H42, Resettlement area 10ha, Tan Thoi Nhat Ward, 12 District, Ho Chi Minh City.

  • Telephone: 08.62.938.408
  • Fax: 08.62.938.404