Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Vào hồi 14h ngày 27/04/2020 tại Hội trường tầng 17 - Tòa nhà Viettel. Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel.

 MG 0183

 

 

Đại hội đã thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HDQT 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;

- Báo cáo kết quả hoạt động của HDQT nhiệm kỳ 2015 -2020 và định hướng hoạt động năm 2020-2025;

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020;

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban Điều hành nhiệm kỳ 2015-2020 và Định hướng SXKD nhiệm kỳ 2020-2025;

- Báo cáo Kết quả của Ban Kiểm soát năm 2019 và Định hướng hoạt động năm 2020;

- Báo cáo Kết quả của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 -2020 và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025;

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019;

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

- Thông qua nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 đối với TV.HĐQT và Ban Kiểm soát

- Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Chi tiết cụ thể trong file đính kèm.

Trân trọng!

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.

HEAD OFFICE

No 19 Tho Thap Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi.

  • Telephone: 04.62660165 – 04.62660167
  • Fax: 04.62660249
  • Business Assistant: 0986.494.686

MIDDLE REPRESENTATIVE OFFICE

A2-9 Thang Long, Hoa Tho Dong Ward, Cam Le District, Da Nang City.

  • Telephone: 0511.62 67 685
  • Fax: 0511.62 67 665

SOUTH REPRESENTATIVE OFFICE

Block H42, Resettlement area 10ha, Tan Thoi Nhat Ward, 12 District, Ho Chi Minh City.

  • Telephone: 08.62.938.408
  • Fax: 08.62.938.404