Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

 

 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến từ ngày 20/07/2020 đến ngày 31/07/2020 

- Địa điểm tổ chức: Tầng 3, tháp Tây, tòa nhà Hancorp, số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Nội dung đại hội: lấy ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.

HEAD OFFICE

No 19 Tho Thap Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi.

  • Telephone: 04.62660165 – 04.62660167
  • Fax: 04.62660249
  • Business Assistant: 0986.494.686

MIDDLE REPRESENTATIVE OFFICE

A2-9 Thang Long, Hoa Tho Dong Ward, Cam Le District, Da Nang City.

  • Telephone: 0511.62 67 685
  • Fax: 0511.62 67 665

SOUTH REPRESENTATIVE OFFICE

Block H42, Resettlement area 10ha, Tan Thoi Nhat Ward, 12 District, Ho Chi Minh City.

  • Telephone: 08.62.938.408
  • Fax: 08.62.938.404