Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

 

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

- Ngày đăng ký cuối cùng:  14/04/2017 

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết 

- Thời gian Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm tổ chức: Số 21 phố Thọ Tháp, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội (nếu có thay đổi Công ty sẽ thông báo sau)

- Nội dung đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Download Template Joomla 3.0 free theme.

HEAD OFFICE

No 19 Tho Thap Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi.

  • Telephone: 04.62660165 – 04.62660167
  • Fax: 04.62660249
  • Business Assistant: 0986.494.686

MIDDLE REPRESENTATIVE OFFICE

A2-9 Thang Long, Hoa Tho Dong Ward, Cam Le District, Da Nang City.

  • Telephone: 0511.62 67 685
  • Fax: 0511.62 67 665

SOUTH REPRESENTATIVE OFFICE

Block H42, Resettlement area 10ha, Tan Thoi Nhat Ward, 12 District, Ho Chi Minh City.

  • Telephone: 08.62.938.408
  • Fax: 08.62.938.404